Учебни материали

Submitted by stanislav on Mon, 11/27/2023 - 16:19

Вложени са много усилия в подготовката и издаването на учебни помагала за студентите. Отпечатани са редица пособия на български език и за студентите от чуждоезиковото обучение. За пръв път в България са написани ,,Учебник по физикохимия“, ,,Ръководство за изчислителни упражнения по физикохимия“, както и ,,Физикохимия с примери и задачи“.

Актуални учебни материали

Два от учебните материали може да изтеглите от следващите линкове:

 

Учебник по Физикохимия (тук)

Е. Вълчева, С. Велева, Е. Лазарова, Ц. Николов, А. Гиргинов, , София, Мартилен, 1999.

Учебник по Колоидна химия (тук)

М. Мачкова, А. Гиргинов, София, ХТМУ, 2013

 

Е. Вълчева, С. Велева, Ц. Николов, А. Гиргинов, М. Христов, Е. Лазарова, Физикохимия с примери и задачи, София, „Нови Знания”, 2001.

M. Christov, Thermodynamik, София, Изд. „Ваньо Недков”, 2003.

S. Raicheva, Al. Zwetanova,  Travaux Diriges pour le cours “Chimie théorique”, София, ХТМУ, 2004.

А. Цветанова, С. Калчева, М. Мачкова, А. Попова, И. Каназирски, Практикум по физикохимия и колоидна химия, София, ХТМУ, 2005.

M. Christov, Cinétique Chimique, София, ХТМУ,  2006.

M. Bojinov, Chimie théorique, София, ХТМУ,  2009.

S. Kalcheva-Iotova, Physical Chemistry of Materials, София, ХТМУ, 2011.

E. Klein, G. Radeva, Praktikumsanleitung zur Physikalischen Chemie, София, ХТМУ, 2012.

М. Мачкова, А. Гиргинов, Колоидна химия, София, ХТМУ, 2013.

Е. Соколова,  Химична термодинамика, София, АИ “Проф. Марин Дринов”, 2014.

В. Карастоянов. „Практикум по технология на горивните елементи“, 2023.

 

Учебници и учебни пособия, издадени в катедра „Физикохимия“

1.Р. Каишев, Ст. Христов, Физикохимия, обща част, София, циклостилни записки, 1951.

2.Св. Райчева, И. Ненов, Е. Лазарова, Л. Андреева, Ж. Георгиев, Ръководство за упражнения по физикохимия, София, ДИ „Техника”, 1966.

3.М. Парлапански, Ц. Николов, Св. Н. Райчева, Ем. Лазарова, Ив. Ненов, Ил. М. Гълъбова, С. Иконописов, Е. Вълчева, Е. И. Соколова, Учебник-записки по физикохимия , под редакцията на чл. кор. проф. Ст. Г. Христов, София, ВХТИ, 1975.

4.С. Райчева, С. Иконописов, Е. Соколова, Е. Вълчева, С. Велева, И. Гълъбова, Ц. Николов, Физикохимия I и II част. Учебни записки под редакцията на чл. кор. проф. С. Г. Христов, София, ВХТИ, 1981.

5.E. Вълчева, С. Велева, И. Гълъбова, Ц. Николов, А. Гиргинов, М. Христов, Ръководство за изчислителни упражнения по физикохимия, София, ВХТИ, 1982.

6.Е. Соколова, С. Райчева, Физикохимия, София, ДИ „Техника”, 1983.

7.Е. Соколова, Е. Вълчева, С. Велева, И. Гълъбова, Ц. Николов, Е. Лазарова, Л. Аврамов, Ръководство за упражнения по физикохимия, София, ДИ „Техника”, 1986. 

8.Е. Вълчева, С. Велева, И. Гълъбова, Ц. Иванов, А. Гиргинов, М. Христов, Ръководство за изчислителни упражнения по физикохимия, София, ДИ „Техника”, 1986.

9.Е. Вълчева, С. Велева, И. Гълъбова, Ц. Николов, Е. Лазарова, А. Гиргинов, Л. Аврамов, А. Цветанова, С. Калчева, Е. Клайн, Приложни проблеми на физикохимията, София, ВХТИ, 1987.

10.Е. Соколова, В. Белик, Електродни процеси, София, ВХТИ, 1975.

11.С. Велева, Е. Вълчева, В. Белик, В. Федоров, Л. Федянина, Въведение в химичната кинетика, София, Софийски технологичен университет, 1990.

12.Е. Соколова, Физикохимия I част. Химична термодинамика, София, Наука и изкуство, 1990.

13.С. Райчева, Физикохимия II част. Увод в квантовата химия, София, Наука и изкуство, 1990.

14.Е. Вълчева, С. Велева, Е. Лазарова, Ц. Николов, А. Гиргинов, Физикохимия, Учебник за Полувисшите Институти, 1992.

15.Е. Соколова, Ст. Велева, Е. Вълчева, Ил. Гълъбова, Ем. Лазарова, Ц. Николов, Л. Аврамов, Ръководство за лабораторни упражнения по физикохимия, София, ВХТИ, 1993.

16.Е. Вълчева, С. Велева, Е. Лазарова, Ц. Николов, А. Гиргинов, М. Христов, Сборник задачи по физикохимия, Разград, Институт по химични технологии и биотехнологии, 1996.

17.Е. Вълчева, С. Велева, Е. Лазарова, Ц. Николов, А. Гиргинов, Физикохимия, София, Мартилен, 1999.

18.С. Райчева, А. Цветанова, П. Байров, А. Георгиева, Текстове, примери и задачи по теоретична химия, квантовохимичен строеж, София, ХТМУ, 2000.

19.S. Raicheva, M. Christov, Chimie Théorique, София, ХТМУ, 2001.

20.Е. Соколова,  Химична термодинамика,  София, Унив. Изд. „Св, Кл. Охридси”, 2001.

21.Е. Вълчева, С. Велева, Ц. Николов, А. Гиргинов, М. Христов, Е. Лазарова, Физикохимия с примери и задачи, София, „Нови Знания”, 2001.

22.M. Christov, Thermodynamik, София, Изд. „Ваньо Недков”, 2003.

23.S. Raicheva, Al. Zwetanova,  Travaux Diriges pour le cours “Chimie théorique”, София, ХТМУ, 2004.

24.А. Цветанова, С. Калчева, М. Мачкова, А. Попова, И. Каназирски, Практикум по физикохимия и колоидна химия, София, ХТМУ, 2005.

25.M. Christov, Cinétique Chimique, София, ХТМУ,  2006.

26.M. Bojinov, Chimie théorique, София, ХТМУ,  2009.

27.S. Kalcheva-Iotova, Physical Chemistry of Materials, София, ХТМУ, 2011.

28.E. Klein, G. Radeva, Praktikumsanleitung zur Physikalischen Chemie, София, ХТМУ, 2012.

29.М. Мачкова, А. Гиргинов, Колоидна химия, София, ХТМУ, 2013.

30.Е. Соколова,  Химична термодинамика, София, АИ “Проф. Марин Дринов”, 2014.

31. В. Карастоянов. „Практикум по технология на горивните елементи“, 2023.