Цели

Submitted by stanislav on Mon, 01/18/2016 - 20:44

Основни цели

  • Насърчаване и подкрепа на научноизследователската и иновационна дейност в ХТМУ;

  • Разширяване на дейността на ХТМУ в областта на технологичния трансфер чрез осигуряване на достъпни услуги, правна, маркетингова и логистична подкрепа за комерсиализиране на разработки на учените от ХТМУ;

  • Подпомагане на изследователите и студентите на университета да реализират своите научни разработки на вътрешния и на външни пазари;

  • Развитие на сътрудничеството между научно-изследователската общност в ХТМУ и индустрията.