Класиране

Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища:

Класиране за европейски стипендии