Контакти

  • Директор: доц. д-р Ружа Харизанова (кат. "Физика")

 

  • Почетни директори: доц. д-р инж. Михай Христов (кат. "Физикохимия")

                                              доц. д-р инж. Миряна Костова (кат. "Инженерна Химия")

 

  • Координатор немскоезична програма: инж. Станка Йоцова

 


Деканат за чуждестранни студенти
и чуждоезиково обучение
Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София
Бул. Климент Охридски, 8
1756, София, Република България

тел.: (+359 2) 81-63-119
skype: 
e-mail: tanya@uctm.edu
url: http://mmu2.uctm.edu/depts/cge/