Условия за кандидатстване

В немскоезичната програма по „Химично инженерство” може да кандидатства всеки, завършил средно образование и проявяващ интерес към природо-научните и технически дисциплини, има положен успешен държавен зрелостен или приемен изпит по химия или математика (за повече информация вижте Справочника за кандидат-студенти на ХТМУ) и владеещ добре немски.

 

Випускниците на средните училища, в които езиковата подготовка

е с хорариум минимум 556 часа, могат да кандидатствуват без полагане на изпитен тест.

За повече информация - “Справочник за приемане на кандидат-студенти в ХТМУ”

 

Контакти:

ХТМУ основен сайт

E-mail: dsg@uctm.edu, umo@uctm.edu

телефони: +359 2 81–63–135; +359 2 868–13–16; + 359 2 81–63–119; +359 2 81–63–178