По-важни предимства на немскоезичната програма

  • Основното предимство на обучението в тази специалност в ХТМУ е, че студентите получават образование със същото качество, както и в немските университети, но на много по–ниска цена, която трябва да заплати семейството или самият студент за периода на следването. Гаранция за качеството са «двойните дипломи», както възможностите за обучение «на място» през целия учебен цикъл.

  • По различни причини, най-вече субективни, до завършване на магистърската степен «директното» обучение в Германия продължава като правило 14 – 16 семестъра вместо необходимите 10 семестъра.

  • Противно на това, обучението в ХТМУ е строго ритмично и като правило продължава 10 – 12 семестъра.

  • За престоя си в Германия студентите от ХТМУ получават стипендии , осигурявани в пълен размер от различни дългосрочни международни образователни проекти.

  • В същото време за студентите от България, обучаващи се в немските университети на частни начала, такава възможност не съществува , или съществува по изключение.