За катедрата

Катедра „Икономика и стопанско управление” и специалността “Индустриален мениджмънт“ са в състава на основно звено – Факултет по химично и системно инженерство на ХТМУ– София. Всички специалности са акре­ди­тирани. от Националната агенция за оценя­ване и акредитация с най-високите оценки.

Subscribe to КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” RSS