You are here

История

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА
“ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” през годините

Проф. д-р Йордан Чолаков
Проф. д. ик. н. Руси Гуров
Доц. д-р Иван Младенов
Доц. д-р инж. Иван Досев
Доц. д-р инж. Илия Милчев
Доц. д-р инж. Петър Гечев

Преподаватели и служители работили през годините в катедра ”Икономика и стопанско управление”

Доц. д-р инж. Воля Касаткина
Проф. д-р Тодор Вълчанов
Доц. д-р инж. Стефан Добрев
Доц. д-р инж. Петър Гечев
Гл. ас. д-р инж. Иван Златинов
Доц. д-р Васил Христов
Доц. д-р Иван Грозев
Гл.ас.д-р Мария Симова
Гл. ас. Юлия Иванова
Гл. ас. инж. Васка Димитрова
Радка Копцева
Инж. маг. Венетка Василева

Състав на катедрата в средата на 80 - те години

Състав на катедрата към 2003-та година

Състав на катедрата през 2013 година