История

 

Катедра „Чужди езици“ в рамките на Факултет по органични технологии и инженерна химия при ВХТИ-София е основана още през 1953.

Пръв нейн ръководител е ст. преподавател Георги Разсолков (10.06.1953-01.11.1958). Следват Рачо Казански ( 1958-63), Иван Петров (1963-1976), Боянка Георгиева (1976-1986), Цветана Живкова (1986-1994), Даниела Шурбанова (1994-1996), Мария Кузменко (1996-2000 и 2003-2008), Анна Петкова (2000- 2003), Цветанка Дилкова (2008-2009), както и Венцислав Гаврилов (2009-2011) и Димитрина Караманска (2011-2018).

Чуждоезиковото обучение се развива като образователна практика и научноизследователска тематика. В тази сфера се разработват иновативни подходи за изучаване на английски език за специфични цели и развитие на комуникативни умения като компоненти на професионалните инженерни компетентности.

Понастоящем се обучават студенти от трети и четвърти курс редовно и задочно обучение по английски, немски, френски и руски език, както и български език за чуждестранни студенти. Освен това се водят курсове по английски език към Деканат за следдипломно обучение.

Основите на научните изследвания в област педагогически науки в ХТМУ се поставят със създаването на Проблемна научноизследователска лаборатория по обучението през 1973г. По-късно през 1985г. е създадена катедра „Инженерна педагогика и психология” за подготовка на инженери с допълнителна професионална квалификация „Учител” паралелно с обучението по основната специалност или в следдипломна форма. Ръководител е гл.ас. Мариана Огнянова Илиева (придобити в последствие научни звания доцент и професор).

През 2000 г. се създава Департамент по Хуманитарни науки с директор – проф. д-р Мариана Огнянова Илиева. Катедрата се преструктурира в секция: „Хуманитаристика и осигуряване на качеството на обучението“. Ръководител става гл.ас. д-р Сеня Петрова Терзиева (придобити в последствие научни звания: от 2003 доцент; от 2016 професор)

През 2017 катедра „Хуманитаристика“ става част от Факултета по металургия и материалознание. Неин пръв ръководител е доц. д-р Димитрина Янкова Караманска, под чието ръководство се развива научната специалност „Ергономия и промишлен дизайн”.

От 2018г. ръководител на катедра „Хуманитаристика“ е проф. д-р Сеня Петрова Терзиева.