Учебна дейност

В учебната сфера катедрата има за цел да развива у бъдещите инженери чуждоезикови умения и комуникативна компетентност, специализирани знания и умения в областите на комуникациите, организационното развитие, ергономията, бизнес психологията, техническата използваемост, педагогика за средното и висшето образование и др.