Преподаватели

 


 

 

Преподавател

Преподавани дисциплини

Контакти

 

Проф. Сеня Терзиева

 

Методика на обучението; Педагогическа и възрастова психология Организационно развитие;

Кариерно развитие и предприемачество;

Бизнес психология

 

сгр. А, ст. 413; сл. тел.: (02) 8163 151, 490;

 

GSM: 0879356507

 

e-mail:senia@uctm.edu

 

 

Доц.д-р инж. Димитрина Караманска

Инженерна психология и ергономия (лекции, всички специалности, бак.)

Човешкият фактор в производствените системи (лекции, упр., БП, бак.)

Промишлена ергономия и дизайн на работната среда (леции, упр.,БП, маг.)

Ергономия - човешки фактор и техническа използваемост (лекции, упр., д-р.)

Обща и педагогическа психология (лекции, упр. В ОППК“Учител“)

Педагогическа ергономия (лекции, упр. В ОППК“Учител“)

 

сгр. В, каб 99;  сл. тел.: (02) 8163 490;


e-mail: d_karamanska@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 11:00-13:00 ч

 

 

Пр. Галина Котева

 

Английски език

 

сгр. А, ст. 411; сл. тел.: (02) 8163 495;

 

GSM: 0897 571109

e-mail: kotevag@uctm.edu

 

 

 

 

Ст. преп. д-р Веселина Коларски

 

Английски език

 

Сграда А, стая 411

служ. тел.: 02/ 81 63 495

e-mail: veselinapzh@yahoo.com

 

ст. пр. д-р Мария Тодорова

 

Английски език (общ, специализиран)

Български език (през английски и френски език)

 

сгр. А, сл. тел.: (02) 8163 495

GSM: 0898 496160

e-mail: mariavtodorova@uctm.edu