Home

Submitted by stanislav on Sun, 05/22/2022 - 09:19

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Катедра Полимерно инженерство

Специалността „Полимерно инженерство“ е единствена за страната и осигурява се цялостно инженерно обучение с практическа насоченост към синтез и преработване на полимери и биополимери, „зелени“ полимери, получаване на декоративни и защитни покрития, лакове, гел лакове и бои, намиращи широко приложение в бита, автомобилостроенето, медицинското оборудване, фармацията, парфюмерията и козметика. Придобиват се знания и умения в технологията на пластмаси и каучук, дизайн на пластмасови изделия и методи за анализ и изпитване на полимери