Научни интереси

Submitted by stanislav on Sun, 05/22/2022 - 09:39

Научни интереси

на преподавателите към катедра Полимерно инженерство

 

доц. д-р Петър Нинов Велев

·         Преработване на пластмасите;

·         Биоразградими пластмаси;

·         Дървеснополимерни композити;

·         Ненаситени полиестерни смоли.

 

доц. д-р Райна Георгиева Бряскова

·         Конторлирани радикалови полимеризации;

·         Получаване на блок съполимери, мицели, наночастици;

·         Синтез и приложение на полимерни нанокомпозити със специфични свойства.

 

гл. ас. д-р Васил Иванов Самичков

·         Анализ и изпитване на полимерни материали;

·         Полимерни композити;

·         Реология на полимери;

·         Преработване на пластмаси.

 

гл. ас. д-р Петрунка Атанасова Малинова

·          Диелектрични свойства на еластомерни композити;

·          Модифициране на пълнители за еластомерни композити;

·          Усилване на еластомери.

 

гл. ас. д-р Михаил Цецков Михайлов

·         Рециклиране на отпадни автомобилни гуми;

·         Междуфазови явления в еластомерите;

·         Модификация на еластомерите