Преподаватели

Submitted by stanislav on Sun, 05/22/2022 - 09:33

Контакти с преподавателите и служителите в катедра “Полимерно инженерство”

Име и длъжност

сгр., ет.,стая

служебен телефон

мобилен
телефон

e-mail

Ръководител на катедрата

доц. д-р Петър Нинов Велев

В, 1, 114

02 8163229

0889969242

p_velev@uctm.edu

доц. д-р Райна Георгиева Бряскова

А, 2, 232 б

02 8163223

0884266208

rbryaskova@uctm.edu

Гл. ас. д-р Петрунка Малинова

А, 2, 225

02 8163225

0884125680

p_malinova@mail.bg

Гл.ас. д-р Васил Иванов Самичков

В, 1, 117

02 8163413

0886423241

samichkov@uctm.edu

Гл. ас. д-р Михаил Михайлов

А, 2, 224 г

02 8163219

 

mihaylov@uctm.edu

 

 

 

 

 

проф. дтн Николай Тодоров Дишовски

НИС

А, 2, 218

02 8163221

0888874762

dishov@uctm.edu

проф. дтн д-р Тодорка Ганчева Владкова

НИС

А,2, 220

02 8163220;

0887839374

TGV@uctm.edu