Втори курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:10

 Трети семестър

Неорганична химия - II част
       Физика - II част
       Аналитична химия
       Електротехника и електроника
       Числени методи

 Четвърти семестър

Органична химия
       Физикохимия - I част
       Топлотехника
       Икономика и мениджмънт
       Инструментални методи в аналитичната химия