Конференции

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:42

III Боратна конференция “София’99”

Август 1999 - София

II Балканска конференция по наука и технология на стъклото

Септември 2002 – Варна

XIV Научна конференция по стъкло и керамика

Септeмври 2002 – Варна

III Балканска конференция по наука и технология на стъклото

Септември 2005 – Варна

XV Научна конференция по стъкло и керамика

Септeмври 2005 – Варна

IV Балканска конференция по наука и технология на стъклото

Септември 2008 – Варна

XVI Научна конференция по стъкло и керамика

Септeмври 2008 – Варна

V Балканска конференция по наука и технология на стъклото

Септември 2011 – Несебър

XVII Научна конференция по стъкло и керамика

Септември 2011 – Несебър

VI Балканска конференция по наука и технология на стъклото

Септември 2014 – Несебър

XVIII Научна конференция по стъкло и керамика

Септември 2014 – Несебър