Докторанти

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 18:55

 

  1. Йордан Георгиев Стоянов - Дата на зачисляване 01.03.2020 Научна специалност: 05.04. Енергетика /Промишлена топлотехника/
  2. Александър Велчов Попов – Дата на зачисляване 01.03.2020 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)
  3. Димитър Красимиров Димитров - Дата на зачисляване 01.03.2021 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)
  4. Валери Митрев Ников - Дата на зачисляване 01.03.2021 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)
  5. Орхан Исмет Муса - Дата на зачисляване 01.04.2022 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)
  6. Адриана Стойчева Бацова - Дата на зачисляване 01.04.2022 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)
  7. Таня Цветанова Робертова - Дата на зачисляване 01.04.2022 Научна специалност 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)