Мисия

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 17:34

Мисията на катедра “Технология на силикатите” е да обучава в областта на материалознанието и инженерството, съчетано с фундаментално разбиране на природата на неорганичната материя, да създава възможности за студентите и младите изследователи за тяхната изява в индустрията, научните центрове и лаборатории и правителствени организации.

Дейността на катедрата е в съгласие с Европейските и световните тенденции в областта на модерното материалознание и инженеринг.