Докторанти

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 18:55

инж. Преслав Василев Христов - редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение  три години 01.03.2010 - 01.03.2013 г. 

Научен ръководител: проф. Стоян Джамбазов.

Тема на докторантурата: „Пореста керамика”.

 

инж. Калин Симеонов Крумов - редовен докторант по научната специалност

5.4. Енергетика/Промишлена топлотехника със срок на обучение три години 01.03.2010 - 01.03.2013 г.

Научен ръководител: доц. Нина Пенкова.

Тема на докторантурата: „Подобряване на топлообмена във високотемпературни камерни пещи за изпичане на керамични изделия”.

 

инж. Жанна Борисова Матеева - редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)  със срок на обучение  три години 01.03.2011 - 01.03.2014 г. 

Научни ръководители на докторантката: доц. Анна Станева,

проф. дхн Янко Димитриев.

Тема на докторантурата: „Свръхпроводими нанокомпозитни керамични материали”.

 

инж. Валентин  Божилов Божилов  -  редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение  три години 01.04.2012 – 01.04.2015 г.

Научни ръководители на докторанта: проф. дхн Владимир Кожухаров,

доц. Мария Мачкова.

Тема на докторантурата: „Изследване и оценка на бариерни филми за защита на слънчеви елементи”.

 

инж. Нина Енчева Великова - редовен докторант по научната специалност редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)  със срок на обучение  три години 01.03.2012 - 01.03.2015 г. 

Научни ръководители на докторантката: проф. Йорданка Иванова,

проф. дхн Янко Димитриев.

Тема на докторантурата: „Периодично подредени мезопорести хибридни материали”.

 

инж. Елена Веселинова Тодорова -  редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)   със срок на обучение  три години 01.03.2012 - 01.03.2015 г. 

Научни ръководители на докторантката: проф. Стоян Джамбазов,

доц. Георги Чернев.

Тема на докторантурата: „Хибридни покрития за приложение в биологията”.

 

инж. Николай Стефанов Харизанов  - редовен докторант по научната специалност 5.4. Енергетика/Промишлена топлотехника със срок на обучение 01.03.2013 - 01.03.2016 г.

Научен ръководител на докторанта: доц. Нина Пенкова. 

Тема на докторантурата: „Оптимизация на температурното стратифициране в топло-енергийни акумулатори”.

 

инж. Радослав Николаев Райков - редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение  01.04.2013 - 01.04.2016 г. 

Научен ръководител на докторанта:  доц. Анна Станева.

Тема на докторантурата: “Синтез на наноструктурирани редкоземни манганити и композити на тяхна основа”.

 

Мохамед  Собхи Ахмед Ахмед Атаалла - редовен докторант, платено обучение по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение  22 месеца 01.01.2013 - 31.10.2014 г. 

Научни ръководители на докторанта: доц. Анна Станева,

проф. дхн Янко Димитриев.

Тема на докторантурата: “Стъкла и наностъклокерамики  в оксидни системи с участие на WO3 и МоO3 за екоприложения”

 

Ахмед Шалаби Али Шалаби Ахмед - редовен докторант, платено обучение по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение  22 месеца 01.01.2013 -31.10.2014 г. 

Научни ръководители на докторанта: доц. д-р Анна Станева,

проф. дхн Янко Димитриев.

Тема на докторантура: „Нискотемпературен синтез на нови нанокомпозити с участие на ZnO2, TiO2 и въглеродни наночастици”

 

Мохамед Елсайед Мохамед Мохамед Абдалах - редовен докторант по научната специалност 5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) със срок на обучение 22 месеца 01.10.2012 - 31.07.2014 г. 

Научни ръководители на докторанта:  проф. Йорданка Иванова,

проф. дхн Янко Димитриев.

Тема на докторантурата: „Порести хибридни материали”.