Специализиращи модули

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 17:37

Катедрата подготвя специалисти на ниво:

     Степен бакалавър – 4 години

     Специалност "Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества")

     Специалност “Материалознание” (Модул "Силикатни материали")

     Специалност “Материалознание” (Модул “Материали и мениджмънт")

 

     Степен магистър – 1,5 години

     Специалност “Стъкло, керамика и свързващи вещества"

     Специалност "Силикатни материали"

     Специалност “Нанотехнологии и наноматериали"

 

     Степен доктор – 3 години след магистърска степен по професионални направления:

     5.10 Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали)

     5.4 „Енергетика” (Промишлена топлотехника)