Трети курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:12

 Пети семестър

Физикохимия - II част
       Производствена безопасност
       Процеси и апарати - I част
       Кристалография и минералогия
       Моделиране и оптимизация на технологични обекти
       Изборен блок - език

 Шести семестър

Общи хим. и метал. технологии
       Процеси и апарати - II част (с проект)
       Автоматизация на производството
       Корозия
       Изборен блок - език