Четвърти курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:16

Седми семестър

Изборен блок (две от дисциплините)
            Технология на неорганичните производства
            Технология на силикатните производства
            Технология на електрохимичните производства
       Физикохимия на силикатите
       Топлинни процеси и оборудване в силикатните технологии (с проект)
       Хуманитарна дисциплина
       Изборен блок (една от дисциплините)
            Високотемпературни покрития
            Структурен анализ
            Композитни материали

 Осми семестър

Технология на керамиката
       Технология на свързващите вещества
       Технология на стъклото
       Техническа петрография