Първи курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:21

Първи семестър

Математика - I част
       Информатика - I част
       Техническо чертане
       Неорганична химия
       Избираем хуманитарен блок

 Втори семестър

Математика - II част
       Информатика - II част
       Неорганична химия
       Физика