Трети курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:25

Пети семестър

Материалознание
       Автоматизация на производството
       Корозионна устойчивост
       Структурен анализ
       Икономика и мениджмънт
       Изборен блок - език

 Шести семестър

Материали на метална основа
       Силикатни материали
       Полупроводникови материали
       Полимерни материали
       Изборен блок - език