Контакти

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 00:22

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

Деканат за Международна Академична Мобилност и  Обучение

бул. "Климент Охридски" 8

1756  София

 

Институционален ЕРАЗЪМ координатор:   

доц. д-р инж. Димитър Пешев​

сграда А, катедра „Инженерна химия“, кабинет 6

тел.:           +359 (2) 8163 287

тел./факс:  +359 (2) 962 52 19

е-mail:        erasmus@uctm.edu

 

Експерт:

ас. д-р инж. Жанна Матеева, 

сграда А, етаж 3, кабинет 307  

тел.:           +359 (2) 81 63 267 

e-mail:        bkrr@uctm.edu