Програма Еразъм+

Submitted by stanislav on Sat, 03/28/2015 - 23:50

ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПРОЕКТ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ ИНСТИТУЦИИ

Този проект за мобилност може да включва една или повече от следните дейности:

Мобилност на стуенти:

  • период на обучение в чужбина в партьорски университет;
  • стаж (работа с цел обучение) в чужбина в предприятие или друго подходящо работно място;

​Периодът на обучение в чужбина може да включва и стаж.

Мобилност на персонал:

  • период на преподаване;
  • период на обучение;

Университетска Харта Еразъм 2014-2020

За да участват в секторна програма „Еразъм+”, висшите образователни институции следва задължително да притежават Университетска Харта „Еразъм”, която се издава от Европейската комисия въз основа на специално публикувана от нея ежегодна Покана за подаване на предложения.

Програма Еразъм+ в ХТМУ

ХТМУ е един от първите четири български университета, получили право да участват в програма ЕРАЗЪМ през 1999 г.

ЕРАЗЪМ кода на ХТМУ е BG SOFIA 20.

ХТМУ притежава разширена харта ЕРАЗЪМ № 67508-EPP-1-2014-1-BG-EPPKEA3-ECHE

за контакти:

Институционален ЕРАЗЪМ координатор:   

доц. д-р инж. Димитър Пешев

сграда А, катедра „Инженерна химия“, кабинет 6

тел.:           +359 (2) 8163 287

тел./факс:  +359 (2) 962 52 19

е-mail:        erasmus@uctm.edu

 

гл. ас. д-р инж. Жанна Матеева,

сграда А, етаж 3, кабинет 307  

тел.:           +359 (2) 81 63 267 

e-mail:        bkrr@uctm.edu