Образователна мобилност с цел обучение

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 09:57

 

Образователната мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Еразмус стипендиантите се подбират от преподавателите, получили покани за изпращане на учащи се в университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център в ХТМУ.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните стипендии, ръководителят назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: успех и степен на езикова подготовка.

 

* * * * *

 

Learning Agreement for Studies

Learning Agreement for Studies_Guidelines

Grant Agreement for studies (попълват се 2 екземпляра)

Certificate of Attendance

Декларация

Студентска харта ЕРАЗЪМ

Общи условия_ ЕРАЗЪМ

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ БАНКОВ ДОКУМЕНТ ЗА ВАЛУТНА СМЕТКА

* * * * *

 

Резултати от селекцията:

  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за предходната академична година
  • Селекция на студенти за програма Еразъм  за текущата академична година

 

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи студенти на мобилност с цел обучение в ХТМУ .