Студентски стажове (практики)

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 09:59

Българските студенти имат възможност посредством програма Еразъм да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация - партньор на изпращащия български университет, в който се обучава студентът. Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 2 до 12 месеца в рамките на една академична година.

Образователната мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за стаж в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Еразмус стипендиантите се подбират от преподавателите, получили покани за изпращане на учащи се в университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център в ХТМУ.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните стипендии, ръководителят назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: успех и степен на езикова подготовка.

Размер на грантовете с цел практика за академичната 2020/2021 г.

Приемаща държава

Месечен грант

Група 1 - Държави с висок стандарт на живот

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.

700

Група 2 - Държави със средно ниво на стандарт на живот

Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.

700

Група 3 Държави с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия.

650

* * * * *

Learning Agreement for Trainships
Learning Agreement for trainships Guidelines
Grant Agreement for Trainships (попълват се 2 екземпляра)
Студентска харта Еразъм Приложение III)
Общи условия (Приложение II)
Certificate of Attendance
Декларация

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯ БАНКОВ ДОКУМЕНТ ЗА ВАЛУТНА СМЕТКА

* * * * *

Допълнителни възможности за Еразъм студентски стажове - АПАО и Юзит Калърс.

За повече информацияhttp://isic.bg/erasmus-info