Default Image

 Екип 

 

Запознайте се с нашият екип

проф. д-р. инж. Владимир Кожухаров


Главен консултант на лаборатория ЛАМАР

Биография

д-р. инж. Стефан Кожухаров


Главен отговорник на лаборатория ЛАМАР

Биография

проф. д-р. инж.  Мария Мачкова


Научен консултант

Биография

гл. ас. д-р. инж.  Кристиян Гиргинов


Главен асистент в катедра „Физикохимия“ ХТМУ София

Биография

През годините, част от нашия екип бяха също

Име Позиция Биография

Д-р Офелия Костадинова

Асистент Линк

Emad Abd El-Mwla Aad El-Aal Matter

Докторант Линк