Default Image

 Образователни дейности 

Научно-изследователската дейност беше съчетана с разработване на докторски дисертации и магистърски дипломни работи от студенти от Виго (Испания) и ХТМУ-София. Така програмата за обмен на студенти по програма „Еразмус“ даде възможност за разработване на една Докторска дисертация на докторант от Даманхурския Университет (Египет) и шест дипломни работи на студенти от Политехнически Университет - Виго (Испания) и един български студент на територията на Jaume Първи-Касктельон - Испания, в сътрудничество с представители на LAMAR:

 

Corrosion and protection of AA2024 aluminium alloy by cerium compounds in chloride medium, защитена от dr. Emad Abd El-Mwla Aad El-Aal Matter, през 2012 в ХТМУ - София.

 

Influence of the oxidation state of Ce-ions and their concentration on inhibition effect of the aa2024 alloy corrosion in a model corrosive medium, разработена от Javier Expósito Pernas и представена през – 2011 в ХТМУ – София.

Comparative research over hybrid and hybrid nanocomposite protective primary coatings for aircraft alloy AA2024 - T354 разработена от Aberto Areal Salve и представена през – 2011 в ХТМУ – София.

Influence of the deposition conditions on the properties of cerium conversion coatings on aa2024 aircraft alloy, разработена от David Soto Rodríguez и представена на 13 Юли  – 2012 в ХТМУ – София.

Electrodeposition of cerium conversion coatings for corrosion protection of AA2024 alloy, разработена от José Aníbal Piñeiro Ayuso и представена на 13 Юли  – 2012 в ХТМУ – София.

Cerium based Conversion Coatings for protection of AA2024 aluminum alloy against corrosion, deposited by non-buffered and buffered solutions, разработена от Olaia Fernández Acuña и представена на 2013 в ХТМУ – София.

Potentiostatic electrodeposition of cerium conversion coatings on aa2024-t3 commercial aircraft alloy, developed by Tamara Pérez Gil представена през 2013 в ХТМУ - София.

Морфология и защитни свойства на хибридни композитни покрития, отложени по зол-гелния метод, разработена от Aнелия Валентинова Гьозова и представена през 2011 в ХТМУ - София.