Преподаватели

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 13:33
Преподавател Преподавани дисциплини Контакти
Picture

Доц. д-р инж. Силвия Лаврова

Ръководител катедра

 • Замърсяване и пречистване на води (бак., маг.)
 • Измервателна техника в опазване на околната среда (бак.)
 • ​Екологичен мониторинг I част (бак.)​
 • ​Пречистване на промишлени отпадъчни води (маг.)

сгр. А, ет. 3, каб.304;
сл. тел: +359(2) 81-63-318;
GSM: 0876 141 120;

e-mail: engeco2001@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 10-12 ч.

 

Picture

 

Доц. д-р инж. Ваня Кьосева

 • Мениджмънт на твърдите отпадъци  (бак., маг.)
 • Замърсяване и пречистване на въздуха  (бак., маг.)
 • Мениджмънт на промишлени отпадъци (маг.)
 • Пречистване на промишлени газове (маг.)

сгр. А, ет. 4, каб. 402;
сл. тел.: +359(2) 81-63-273;
GSM: 0886 632 835;

e-mail:
vanya_kyoseva@uctm.edu

Приемно време:

Сряда 10:00-12:00

Picture

 

 

 

Доц.  д-р инж. Екатерина Серафимова

 

 

 • Въведение в специалността (бак.)
 • Климатология и хидрология  (бак.);
 • Екология и устойчиво развитие (бак.)
 • Екологични индикатори (маг.)

сгр. А, ет. 3, каб. 344;
сл. тел.: +359(2) 81-63-152;
GSM: 0883 362 884;

e-mail:
ekaterina_sr@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 11:00 - 12:00 ч.
Сряда 13:00 - 14:00 ч.

Picture

 

Доц. д-р инж. Кремена Деделянова
 • Безотпадъчни технологии и жизнени цикли на материалите  (бак.)
 • Замърсяване и възстановяване на почви  (бак., маг.)
 • Агроекология и устойчиво земеделие (маг.)
 • Екологични индикатори (маг.)

сгр. А, ет. 3, каб. 344;
GSM: 0898 314 555;

e-mail:
k.dedelyanova@uctm.edu

Приемно време:

Сряда 11.30 - 12.30

 

Picture

 

Гл. ас. д-р
Петя Романова

 • Основи на кръговата икономика (бак.)
 • Екология и устойчиво развитие (бак.)
 • ОВОС и екологично законодателство (бак.);
 • Екологичен туризъм (маг.)

сгр. А, ет. 3, каб. 345;
GSM: 0884 015 152;

e-mail: romanova@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 10:00 - 12:00ч.

 

Picture

 

Гл. ас. д-р инж.
Димитър Борисов
 • Екологичен одит и оптимални решения в ООС (бак.)
 • Екологичен мониторинг II (бак.)
 • Компютърни технологии в опазване на околната среда (маг.)

сгр. Б, ет. 1, каб. 111;
GSM: 0879356527;

e-mail: shtain@uctm.edu

Приемно време:

ден .....:00 - .....:00ч.

Picture Ас. маг. инж. Пламен Цветков
 • Измервателна техника в опазване на околната среда (бак.)
 • Екологичен мониторинг I част (бак.)
 • Екология и устойчиво развитие (бак.)
 • Замърсяване и пречистване на въздуха (маг.)
 • Пречистване на промишлени газове (маг.)
 • Екологични индикатори (маг.)
 • Замърсяване и възстановяване на почви (маг.)
 • Околна среда и здравен риск (маг.)
 • Агроекология и устойчиво земеделие (маг.)

сгр. А, ет. 4, каб. 402;
GSM: 0876 762 576;

e-mail:
plamen.tsvetkov@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 14 - 16 ч.
Вторник 15 - 17 ч.

Picture

 

Гл. ас. д-р инж. Нина Илиева

 • Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда ( бак.);
 • Екологичен мониторинг II (бак.);
 • Симулиране на разпространението на замърсителите в ОС (бак.);
 • Компютърни технологии в опазването на околната среда (маг.);
 • Методи за оптимизация (бак.)

Член на катедрата от 2012 г. до  2022 г.

 

 

Picture

 

Гл. ас. д-р инж. Евгени Соколовски

 • Замърсяване и пречистване на въздуха (бак.);
 • ОВОС и екологично законодателство (бак.);
 • Пречистване на промишлени газове (маг.);
 • Мениджмънт на промишлени отпадъци (маг.)

Член на катедрата от 2012 г. до  2022 г.

Picture

 

Гл. ас. д-р инж. Методи Младенов
 • Екологичен мониторинг I част (бак.);
 • Безотп. техн. и жизнен цикъл на материалите (бак.);
 • Замърсяване и възстановяване на почви (бак., маг.)

Член на катедрата от 2012 г. до  2021 г.

Picture

 

Ас. маг.
Ивайло Предьов
 • Климатология и хидрология (упр., бак.);
 • Измервателна техника в опазване на околната среда (упр., бак.);
 • Екологичен мониторинг I част (упр., бак.);
 • Екология и устойчиво развитие (упр., бак.);
 • Безотпадъчни технологии и жизнени цикли на материалите (упр., бак.);
 • Замърсяване и възстановяване на почви, - приравнителна (упр., маг.);
 • Пречистване на промишлени газове (упр., маг.);
 • Мениджмънт на промишлени отпадъци (упр., маг.);
 • Екологични индикатори (упр., маг.);
 • Агроекология и устойчиво земеделие (упр., маг.)

Член на катедрата от 2021 г. до  2022 г.

Picture

 

Проф. д-р инж. Николай Козарев

Р-л катедра от 2011 г. до 2018 г.

Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда ( бак.);
Екологичен мониторинг II (бак.);
Компютърни технологии в опазването на оклоната среда (маг.)
Член на катедрата от 2011 г. до 2018 г.

Преподаватели в ОКС Магистър по "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" - до 2015 г.