Преподаватели

Submitted by admin2 on Wed, 03/16/2016 - 13:33

Преподаватели в ОКС Магистър по "Опазване на околната среда и устойчиво развитие"

Преподаватели на основен трудов договор в катедра Инженерна екология

  Преподавател Преподавани дисциплини Контакти
проф. Козарев

 

Проф. д-р Николай Козарев

Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда (лекции, ЕК, бак.)

Екологичен мониторинг II (лекции, ЕК, бак.)

Компютърни технологии в опазването на оклната среда (леции, ЕК, маг.)

Методи за оптимизация (лекции, АП, бак.)

сгр. А, ст. 304;  сл. тел.: (02) 8163 318;


e-mail: kozarev@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 13:00-14:00 ч.

аз

гл. ас. д-р Нина Илиева

Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда (упр., ЕК, бак.)

Екологичен мониторинг II (упр., ЕК, бак.)

Симулиране на разпространението на замърсителите в ОС (лекции, упр., ЕК, бак.)

Компютърни технологии в опазването на оклоната среда (упр., ЕК, маг.)

Методи за оптимизация (упр., АП, бак.)

сгр. А, ст. 304;  сл. тел.: (02) 8162 318;

GSM: 0889 678 033

e-mail: nina_eco@hotmail.com

Приемно време:

Понеделник 10:00-12:00 ч.

Соколвски

гл. ас. д-р Евгени Соколовски

 

 

Замърсяване и пречистване на въздуха  (лекции, ЕК, бак.)

ОВОС и екологични законодателство   (лекции, упр. ЕК, бак.)

Пречистване на промишлени газове (лекции, ЕК, маг.)

Мениджмънт на промишлени отпадъци (лекции, ЕК, маг.)

сгр. А, ст. 242, сл. тел.: (02) 8163 252;

GSM:0885 307 992

e-mail: sokolovski@abv.bg

Приемно време:

Понеделник 12:00-14:00 ч.

Лаврова

гл. ас. д-р Силвия Лаврова

 

Замърсяване и пречистване на води  (лекции, упр., ЕК, бак.)

Пречистване на промишлени отпадъчни води (лекции, упр., ЕК, маг.)

сгр. В, сл. тел.: (02) 8162 303

GSM: 0876 141 120

e-mail: engeco2001@uctm.edu

Приемно време:

Сряда 13:00 - 15:00

Vania Kioseva

Ръководител катедра

Доц. д-р Ваня Кьосева

 

Мениджмънт на твърдите отпадъци  (лекции, упр., ЕК, бак.)

Замърсяване и пречистване на въздуха  (упр., ЕК, бак.)

Пречистване на промишлени газове (упр, ЕК, маг.)

Мениджмънт на промишлени отпадъци (упр, ЕК, маг.)

Екологичен туризъм (лекции, упр., ЕК, маг.)

сгр. А, ст. 242, сл. тел.: (02) 8163 252;

GSM: 0886 632 835

e-mail: vania225@abv.bg

Приемно време:

Вторник 14:00-16:00

Серафимова гл. ас. д-р Екатерина Серафимова

Климатология и хидрология  (лекции, упр., ЕК, бак.)

Агроекология и устойчиво земеделие (лекции, упр., ЕК маг.)

Екология и устойчиво развитие (лекции, упр., ЕК, бак)

 Екологични индикатори (лекции, упр., ЕК, маг.)

сгр. Б, ст. 210а, сл. тел.: (02) 8163 174;

GSM: 0883 362 884

e-mail:ekaterina_sr@abv.bg

Приемно време:

Понеделник 11:00 - 12:00ч.
Сряда 13:00 - 14:00 ч.

Младенов гл. ас. д-р Методи Младенов

Замърсяване и възстановяване на почви  (лекции, упр., ЕК, бак.)

Безотпадъчни технологии и жизнени цикли на материалите  (лекции, упр., ЕК, бак.)

Екологичен мониторинг - I част (лекции, ЕК, бак.)

сгр. А, ст. 435, сл. тел.: (02) 8163 262

GSM: 878551025

e-mail: mladenov@uctm.edu

Приемно време:

Понеделник 12-14 ч.  Четвъртък 08-12 ч.