За нас

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 11:32
Picture

 

Picture

                                    ОТЗИВИ на ИНСТИТУЦИИ за НАС

Новини

Студентски практики

 • Какво представлява практиката: 240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от ХТМУ.
 • Практиката е платена
 • Имате право на една практика през време на обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър

XIX Научна постерна сесия

  21ви Европейски форум за иновации в опазването на околната среда, 2018

  Един от говорителите от страна на България бе проф. д-р Н. Козарев, който засегна про-блема, свързан със замърсяването на въздуха, причинено от използване на нискокачествени твърди горива и нерегламентирани матери-али за отопление. Видео

  Picture

  Picture