История

Submitted by admin2 on Wed, 03/16/2016 - 13:39

Катедра „Инженерна екология” е създадена на 30.03.2011 г.. с решение на Академичния съвет на ХТМУ. Тя е продължител на дейността на Центъра на екология, който дълги години бе ръководен умело от проф. д-ртн Стоян Стоянов. Сега Центърът по екология съществува отделно.

Ръководител на катедра „Инженерна екология” и на Центъра по екология е проф. д-р Николай Козарев.

Създатели на специалността

създатели

Европейски академичен съвет за Европейска магистърска степен
по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” (1992 – 2015)