История

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 13:39

Катедра „Инженерна екология” е създадена на 30.03.2011 г. с решение на Академичния съвет на ХТМУ. Тя е продължител на дейността на Центъра на екология, който дълги години бе ръководен умело от проф. дтн Стоян Стоянов. Сега Центърът по екология съществува отделно.

Създатели на специалността

създатели

Европейски академичен съвет за Европейска магистърска степен
по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие” (1992 – 2015)