Научна дейност

Submitted by ecology on Fri, 07/15/2022 - 13:43
  1. доц. д-р инж. Ваня Кьосева - НАЦИД,
  2. доц. д-р инж. Силвия Лаврова - НАЦИД,
  3. доц. д-р инж. Екатерина Серафимова - НАЦИД 
  4. доц. Кремена Деделянова - НАЦИД
  5. гл. ас. д-р Петя Романова - НАЦИД
  6. гл. ас. д-р инж. Димитър Борисов - НАЦИД
  7. ас. Пламен Цветков - НАЦИД