Галерия

Submitted by ecology on Fri, 07/15/2022 - 13:40

Защити 31 юли 2019

Защити Защити

Дипломиране май 2016

 връчване на дипломи 2016   връчване на дипломи 2016   връчване на дипломи 2016

Официално откриване на лаборатория 105, сгр. В

еколаб195   еколаб195    еколаб195   еколаб195


Упражнения и производствени практики

 

хале, С. Лаврова   хале, С. Лаврова    219 present IV kurs    Лаврова, тръстика

 

 313A      Елците       Елаците     

 

                               проби вода                        313A        Лаврова, проби