Kатедра Инженерна екология

Submitted by admin2 on Tue, 03/22/2016 - 16:45

В катедра „Инженерна екология” се организира и осъществява редовно и задочно обучение за: ОКС „бакалавър” по Инженерна екология и опазване на околната среда, ОКС „магистър” по Екология и опазване на околната среда.  Специалността покрива екологичните проблеми на специфични отрасли като нефтохимични производства, органични и неорганични технологии, фармацевтични производства силикатна промишленост, целулозна и