Kатедра "Инженерна екология"

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 23:45

В катедра „Инженерна екология” се осъществява редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър” по специалност "Инженерна екология и опазване на околната среда" и в ОКС „магистър” по "