Kатедра "Инженерна екология"

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 23:45

В катедра „Инженерна екология” се организира и осъществява редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър” по специалност "Инженерна екология и опазване на околната среда" и в ОКС „магистър” по "Екология и опазване на околната среда".  Специалността покрива екологичните проблеми на специфични отрасли като нефтохимични производства, органични и неорганични технологии, фармацевтични производства, силикатна промишле