Kатедра "Инженерна екология"

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 23:45
Logo

В катедра „Инженерна екология” се организира и осъществява редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър” по специалност "Инженерна екология и опазване на околната среда" и в ОКС „магистър” по "Екология и опазване на околната среда".  Специалността покрива екологичните проблеми на специфични отрасли като нефтохимични производства, органични и неорганични технологии, фармацевтични производства, силикатна промишленост, целулозна и хартиена промишленост, полимерни технологии, технологии на черната и цветната металургии и др.

email: eco@uctm.edu

 

Контакти:

Кьосева  Доц. д-р инж. Ваня Кьосева, р-л на катедра:

  (в отпуск по майчинство)

   ХТМУ, сгр. "А", ет. 4, каб. 402
   тел.: +359(2) 81-63-273, GSM  0886 632 835,
   e-mail: vanya_kyoseva@uctm.edu

 

 


Picture    Доц. д-р инж. Силвия Лаврова, ВИД р-л на катедра:

    ХТМУ, сгр. А, ет. 3, каб.304,
    тел: +359(2) 81-63-318, GSM 0876 141 120,
    e-mail: engeco2001@uctm.edu