История

През годините катедра „Органична химия” се разви и утвърди като мощен център за университетско висше образование и научно-изследователска дейност. Катедра Органична химия е една от първите новосъздадени в рамките на Държавната Политехника през далечната 1945 г. с ръководител и пръв преподавател чл. кор. проф. Чавдар Иванов. От създаването на нашия университет през 1953 г. „Органична химия” е водеща общообразователна катедра по фундаментална дисциплина за всички инженер-химици. Успоредно с поддържането на качество на обучение с нови форми на учебното съдържание и на практически занятия, катедрата се утвърди и като център за активна научно-изследователска дейност, с безспорен авторитет сред академичната общност у нас и в чужбина.

 

Ръководители на катедрата през годините са:

 

1947-1980 чл. кор. проф. д-р Чавдар Иванов

1980-1984 проф. дхн Борис Алексиев

1984-1992 проф. д-р Любен Янков

1992-1996 доц. д-р Стефан Йорданов

1996-2000 проф. дхн Диана Мондешка

2000-2006 проф. дхн Любомир Везенков

2006-2021 проф. д-р Емилия Найденова

2021- проф. д-р Петър Тодоров