Галерия

 

Преподаватели, служители и докторанти в катедра „Органичен синтез“

home

През 2019 г. дългогодишните преподаватели в направление „Органичен синтез“ проф. дхн инж. Теменужка Константинова и проф. дхн инж. Атанас Бижев са наградени с Почетния знак на ХТМУ за значителни заслуги в учебната и административна дейност на ХТМУ.

 

 

home

home

 

През 2016 г. проф. Божинов е отличен с награда „Питагор-2016“ от Министерството на образованието и науката на Република България за съществен принос в областта на природните и инженерни науки.

home

 

През 2013 г. доц. д-р инж. Николай Георгиев от направлението по „Фин органичен синтез“ е отличен с голямата награда „Питагор-2013“ за млад учен.

home

 

 

Студенти от специалност „Фин органичен синтез“

home

home

home

home

home