Учебна дейност

Линк към Учебен план за ОКС „Бакалавър“, специалност „Фин органичен синтез“ и специалност „Парфюмерия и козметика“: https://uctm.edu/bg/about/curriculum/curriculum-bachelor


 

Линк към учебен план за ОКС „Магистър“, специалност „Фин органичен синтез“: https://uctm.edu/bg/about/curriculum/curriculum-magister

 

 

Учебни пособия


 

Издадени учебници и помагала, включително в електронен вариант, предназначени за обучение на студентите от специалност „Фин органичен синтез“ на ХТМУ-София:


 

  1. А. Бижев, Синтетични и полусинтетични лекарствени средства, ХТМУ - София, 2003.

  2. Т. Н. Константинова, Цветни и флуоресцентни органични продукти, ХТМУ - София, 2003.

  3. Т. Н. Константинова, Технология на органичния синтез I и II част, ХТМУ-София, 2005.

  4. В. Божинов, Синтетични органични продукти и добавки, ХТМУ - София, 2005.

  5. А. Маврова, Приложни реакции в органичния синтез, ХТМУ - София, 2009.

  6. Н. Георгиев, Органични продукти във висшите технологии (учебни записки), ХТМУ - София, 2014.

  7. П. Миладинова, Повърхностноактивни и ароматични вещества, ХТМУ - София 2018.

  8. К. Аничина-Заркова, Биологично активни вещества (учебни записки), ХТМУ -София, 2020.

  9. С. Владимирова, Дизайн на биологично активни вещества (учебни записки), ХТМУ - София, 2021.