Преподаватели

 

доц. д-р инж. Николай Георгиев

(Ръководител катедра)

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 176

тел.: (+359 2) 81-63-207

е-mail: nikigeorgiev@uctm.edu

 

чл. кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 180

тел.: (+359 2) 81-63-206

е-mail: vlbojin@uctm.edu

 

 

доц. д-р инж. Поля Миладинова

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 171

тел.: (+359 2) 81-63-208

E-mail: ppolya@uctm.edu

 

 

доц. д-р инж. Станислава Владимирова

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 170

тел. (+359 2) 81-63-205; 81-63-212

e-mail: vladimirova.s@uctm.edu

 

 

доц. д-р инж. Камелия Аничина-Заркова

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 176

тел.: (+359 2) 81-63-207

е-mail: kameliya_anichina@uctm.edu

 

 

ас. д-р Петранка Найденова-Маринова

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 176

тел.: (+359) 884303955

е-mail: pnaydenova@uctm.edu

 

 

Галя Стефанова

(лаборант)

home

ХТМУ, сгр. В, каб. 173

тел. (+359 2) 81-63-209;

e-mail: galya_stefanova@uctm.edu