Информация за дипломанти

Submitted by admin2 on Wed, 03/16/2016 - 13:54

ДАТИ ЗА ЗАЩИТИ:                                                                                                                     Дипломиране 
за ОКС бакалавър по "Инженерна екология и опазване на околната среда" и
ОКС Магистър по "Екология и опазване на околната среда"


 • Датa за дипломни защити : 31.07.2019 г.; 10:00 ч. зала 219 А

  • ​Важно! ​

За допускане до защита е необходимо:

 1. Обходен лист, за задължения към катедрата, библиотека, общежитие и др. Получава се и се връща обратно във факултетната канцелария (ФК), стая 208 сгр. „А”.
 2.  1 бр. снимка във ФК.
 3. Копие на челната страница на ДР с определен рецензент във ФК.
 4. Рецензентът се предлага от ръководителя на ДР и се утвърждава от ръководителя на катедрата.
 5. Студентска книжка с нанесени оценки от всички положени изпити и практики във ФК (наи-малко две седмици преди датата на защита).
 6. Дипломни работи – 2 бр. с 2 бр. рецензия и 2 бр. резюме в стая 344 „А” - най-късно на 24.07.2019 г.
 7. Power Point - презентация на ДР (до 10 мин., съдържаща таблици, графики, фигури и план на изложението. Нежелателно е слайдовете да съдържат прекалено много текст).
 8. Презентацията трябва да бъде предоставена на гл. ас. Нина Илиева най-късно на 30.07.2019 г..

 


Изисквания и формуляри за разработване на дипломна работа

КОНСПЕКТ

Примерни заглавни страници на дипломна работа

Защитени дипломни работи         


ОКС „магистър” по Опазване на околната среда и устойчиво развитие 

Дипломни тезиси

Европейска изпитна комисия

Образец на диплома за ОКС „магистър” по Опазване на околната среда и устойчиво развитие