Контакти

 

  

Ръководител на катедра:
доц. д-р инж. Kaтя Игнатова

сграда В, кабинет 162, 2 етаж
служ. тел.: (+359 2) 81-63-254
моб. тел.:  +359 898795003
e-mail:     ignatova@uctm.edu
    katya59ignatova@uctm.edu

 

Адрес:
Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. „Св. Климент Охридски“, № 8, страда В, ет.2, 162 каб.;
София, 1756, България