Международни сътрудничества и награди

 

В резултат на активната научна дейност на колектива в катедра Органична химия, са създадени следните партньорства със западни университети:
1. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Laboratory of Organic Electronics and Advanced Materials. Brno, Czech Republic (гл. ас. д-р Антон Георгиев)

2. Humboldt-Universität zu Berlin, Department of Chemistry, Laboratory of Organic Chemistry and Functional Materials, Berlin, Germany (гл. ас. д-р Антон Георгиев)

3.Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences, Department of Pharmaceutical Chemistry, Tokyo, Japan (доц. д-р Антон Георгиев)


Награди за научни и творчески приноси: