Първи курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:09

 Първи семестър

Математика - I част
       Информатика - I част
       Техническо чертане
       Неорганична химия - I част
       Избираем хуманитарен блок

 Втори семестър

Математика - II част
       Информатика - II част
       Техническа механика (с проект)
       Неорганична химия - I част
       Физика - I част