Професионална квалификация магистър

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:18

 Първи семестър

Изборен блок - фундаментални дисциплини
       КНИР
       Огнеупори
       Оползотворяване на вторични продукти
       Кристалохимия на силикатите
       Изборен блок (една от дисциплините)
            Лазерна обработка на силикатни изделия
            Термодинамичен анализ на топлинни процеси

 Втори семестър

КНИР
       Модифициране свойствата на неорганични стъкла и стъклокерамики
       Декорация на керамични изделия
       Химия на цимента
       Изборен блок (една от дисциплините)
            Петрургия
            Специални цименти
            Художествени стъкла
            Организация и контрол на силикатните производства (с ТММ)