Четвърти курс

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:30

Седми семестър

Химия на твърдото тяло
       Фазови равновесия в силикатни системи
       Минерални суровини за синтез на силикатни материали
       Високотемпературни методи на синтез
       Твърдофазни реакции
       Топлинни агрегати за производство на силикатни материали (с проект)
       Хуманитарна дисциплина

 Осми семестър

Стъкловидни материали
       Керамични материали
       Композитни материали
       Светлинна микроскопия