Професионална квалификация магистър

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:32

Първи семестър

Изборен блок - фундаментални дисциплини
       КНИР
       Хибридни материали
       Енергийни процеси в силикатните производства
       Спектроскопия на труднотопими неметални материали
       Изборен блок (една от дисциплините)
            Нелинейни оптични материали
            Моделиране на материалите
            Възобновяеми енергийни източници

 Втори семестър

КНИР
       Нови стъкловидни и стъклокристални материали
       Специални керамични материали
       Грубодисперсни системи
       Изборен блок (една от дисциплините)
            Керамични влакна, тънки слоеве и покрития
            Високотемпературни свръхпроводими материали
            Организация и контрол на силикатните производства (с НХТ)