Организационен комитет

проф. д-р инж. Елена Колева – председател
доц. д-р инж. Лиляна Колева – координатор
маг. инж. Георги Колев, докторант – организационен секретар
проф. д-р инж. Николай Карев
Теодора Димитрова
маг. инж. Ася Асенова-Робинзонова, докторант
д-р Мария Тодорова
проф. д-р Светослав Ненов
доц. д-р Станислав Славов
доц. д-р инж. Светла Лекова
гл. ас. д-р инж. Васил Методиев
гл. ас. д-р инж. Пламен Василев
гл. ас. д-р инж. Нина Илиева
гл. ас. д-р инж. Калин Стоянов
гл. ас. д-р инж. Йовко Раканов
гл. ас. д-р инж. Цветелина Иванова
ас. инж. Йордан Белев
ас. инж. Недко Перчемлиев
ас. инж. Петър Йорданов