Сборници с доклади от Национална конференция ИТА

Сборници с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти  "Информационни технологии и автоматика" - ИТА

 

 

Корица Сборник ИТА         

 

          Редактор:     

          проф. д-р инж. Елена Колева     

          Технически редактор:     

          доц. д-р инж. Лиляна Колева

         

          Програмен комитет:      

          доц. д-р инж. Даниела Гочева
          проф. д-р инж. Александра Грънчарова
          проф. д-р инж. Идилия Бачкова
          проф. д-р инж. Коста Бошнаков
          проф. д-р инж. Атанас Атанасов
          доц. д-р инж. Димитър Пилев

 

          ISSN: 2815-3383 (online)
          ISSN: 2815-3375 (print)

        

 

 

Трета Национална Конференция "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2024

Втора Национална Конференция "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2023

Първа Национална Конференция "Информационни технологии и автоматика" - ИТА 2022

 

Публикации в други научни списания:     

ИТА 2023: Electrotechnica & Electronica (Е+Е)

ИТА 2022: Science, Engineering & Education